Systemet

Låsplattformen är molnbaserad och administreras enkelt via en vanlig webbläsare eller smartphone.

I administrationsgränssnittet hanteras alla behörigheter för användare, nycklar och lås.

Nycklarna synkroniseras inför arbetspasset och kan då öppna de dörrar, portar, bommar och skåp som finns i behörigheten.

Nyckeln slutar automatiskt fungera när arbetspasset är slut.

Alla öppningar och försök till öppningar loggas i systemet.

Säkerhetsklassade lås och starkt krypterad dataöverföring ger högsta möjliga säkerhet på både hård- och mjukvara.