Digitala nycklar och lås ger möjlighet till "on-demand-tömning"


Med Swedlocks digitala låssystem slipper ni hanteringen av stora nyckelknippor. En digital nyckel passar samtliga soprum och dörrarna fram till soputrymmet.

Ökad säkerhet med behörighetsstyrning och loggade öppningar.

Passar alla dörrar

Kan monteras på samtliga typer av dörrar, entréer, grindar och bommar.


Batterifria lås

Kräver varken batterier eller fast strömförsörjning. Resurssparande och underhållsfria låsenheter.


Offlinefunktion

Fungerar utan elnät och internetuppkoppling.


On-demand-tömning

Med digital nyckelhantering öppnas möjligheten för on-demand-tömning.


Låssamverkan

Samverkan mellan kommunala verksamheter och privata aktörer för effektiv nyckelhantering.


Digital nyckelhantering
för renhållningen

Inom renhållning och insamling är nyckelhantering en del av vardagen där tillgång till olika miljörum, portar, bommar och grindar skall administreras. Ofta förvaras stora nyckelknippor i insamlingsfordon under arbetspass och med det finns det alltid en risk att nycklar kommer på avvägar.

Med hjälp av Swedlocks digitala nycklar är tidsbesparingen en av de stora vinsterna då hantering av nycklar minimeras och underlättar vardagen för miljöarbetare som endast behöver använda en nyckel, laddad med rätt behörigheter.

De digitala låsen monteras utan åverkan och kräver varken elinstallation eller batteribyten. Dessutom är låsen anpassade för att sitta på utsatta platser där yttre påverkan kan förekomma.

Smart

Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Nycklarna är aktiva under arbetspasset och slutar automatiskt fungera när passet är slut. Vid on demand-tömningar anpassas rutter utifrån behov och med Swedlocks lösning har personalen alltid rätt behörighet till miljörummen.

I systemet finns det även möjlighet för administratören att ta fram uppgifter på vilka lås som har använts och vid vilken tidpunkt. Sammantaget skapar detta en säkerhet och trygghet för personal och fastighetsägare.

Snabbt

Vid arbetspassets början aktiverar personalen sina nycklar i Swedlocks synkstation och rätt behörigheter laddas ner. Efter aktivering fungerar den digitala nyckeln under arbetspasset i samtliga lås behörigheten medger. Låsöppningar går lika snabbt som med en vanlig nyckel och utan behov av appar eller mobiler.

Säkert

Fastighetsägare förutsätter att renhållningsbolaget väljer en låslösning som uppfyller grundläggande stöld- och brandskyddsnormer. Swedlocks lås är godkända och certifierade enligt SSF 3522 samt brandskyddsnormen EN 1634-1:2014.

Synkstationer håller systemet säkert även när det stormar eller är kris. Om den fasta internetförbindelsen slutar fungera går synkstationerna automatiskt över till mobildatanätet. Om både den fasta internetförbindelsen och mobildatanätet ligger nere kan synkstationerna återaktivera de digitala nycklarna från offlineläge.

Till och med vid strömavbrott fungerar synkstationerna med inbyggd batteribackup. Vid långa strömavbrott där batteribackuper tar slut driver de digitala nycklarna synkstationerna. Personalen aktiverar sina nycklar inför arbetspasset precis som vanligt och kan öppna låsen på fältet, komplett med loggar men helt utan krav på nät och uppkoppling.

Smidigt

Swedlock BLUE erbjuder det helt unika DUO-låset som behåller existerande låscylinder så att de befintliga nycklarna fungerar precis som tidigare. De boende och fastighetsägarna använder det vanliga låset och personalen det digitala.

I sortimentet finns även låscylindrar av standardmodeller som passar alla befintliga lås och dörrar, men också smarta nyckelgömmor, hänglås och nyckelbrytare. Med Swedlock BLUE löser ni enkelt alla lås, dörrar, bommar och grindar.

De digitala nycklarna är försedda med ett standardbatteri och klarar 1000-tals öppningar. Nyckeln meddelar med signal i god tid innan det är dags för ett enkelt batteribyte.

Produkter


Duo City

DUO City är senaste generationens dubbelfunktionslås från Swedlock. DUO City är precis som Swedlocks samtliga låsprodukter helt batterifri och kräver minimalt underhåll. Dörrens befintliga…


Läs mer

Duo Smalprofil

Duo Smalprofil är ett digitalt dubbelfunktionslås anpassat för - i huvudsak - entréportar och dörrar med smala aluminiumprofiler. Duo Smalprofil är batterifria och kräver minimalt underhåll.


Läs mer

Digitala låscylindrar

Swedlocks digitala låscylindrar är godkända och certifierade av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).Cylindrar är även brandklassade enligt EN 1634-1:2014 klass EI2120. och möter…


Läs mer

Referenser


Nyheter / Press / Artiklar