Digitala nycklar och lås för snabbare insats vid larm


Med Swedlocks digitala låssystem slipper räddningstjänsten krånglig nyckelhantering. Ni slipper att leta efter nycklar av det gamla slaget och kan istället ha direkt tillträde till larmobjekten.

På orter där Swedlocks digitala låssystem är installerat kan dessutom räddningstjänsten få tillgång strategiska lås hos andra samhällsaktörer.

Passar alla dörrar och fasadnyckelskåp

Kan monteras på boendedörrar, portar, entréer och soprum men också i tvättstugor, på grindar, bommar, fasadnyckelskåp och tuber.


Batterifria lås

Kräver varken batterier eller fast strömförsörjning. Resurssparande och underhållsfria låsenheter.


Loggade öppningar

Loggar både öppningar och försök till öppningar. Full koll på vem, var och när.


Öppna automatlarmsobjekt

Nya kompletta skåp eller uppgradera befintliga fasadboxar. Reglera olika behörighetsnivåer för tillträde.


Samverkan

Låssamverkan mellan kommunala verksamheter för effektiv nyckelhantering som sparar tid, pengar och snabbar på insatserna.


Digital nyckelhantering
för
blåljus-
organisationer

Nyckelhanteringen inom Räddningstjänsten blir en allt större utmaning. Många kommuner väljer att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter genom införandet av digital nyckelhantering. På detta sätt kan Räddningstjänsten använda resurser mer effektivt, öka kvaliteten och säkerheten för samtliga aktörer i samhället

Med Swedlocks digitala låssystem får ni ett smart och säkert system med helt batterifria lås. Till Swedlocks digitala låssystem finns låsenheter för portar, grindar, boendedörrar, soprum, tvättstugor och medicinskåp – ja till och med för hänglås, fasadnyckelskåp och tuber.

Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Med smarta synkstationer eller via mobiltelefon laddas den digitala nyckeln enkelt med relevanta behörigheter och aktiveringstid för ett nytt arbetspass. Innan den digitala nyckeln aktiverats eller efter aktiveringstiden löpt ut saknar den helt funktion.

Swedlocks system loggar samtliga upplåsningar och försök till upplåsningar i systemet. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personalen, fastighetsägaren och ansvariga. Loggarna förs automatiskt tillbaka från de digitala låsenheterna till det molnbaserade administrativa systemet där administratören enkelt ser alla händelser.

Med Swedlocks system och konceptet Nyckeln till Staden har ni även möjlighet till låssamverkan mellan kommunala verksamheter för effektiv nyckelhantering som sparar tid och pengar. Dessutom, erbjuder Swedlock konceptet Smart passage för snabbt tillträde och begränsad behörighet under insatstiden. Det ökar säkerheten samtidigt som enheterna snabbt bereds tillträde till objektet med kringliggande fastigheter.

Smart

Swedlocks smarta lås är batterifria och behöver inget underhåll. Låsen monteras utan åverkan och kräver varken elinstallation eller batteribyten.

Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Nycklarna är aktiva under insatsen och slutar automatiskt fungera när det är slut. Detta skapar trygghet för personal och ansvariga.

Snabbt

Swedlocks lås öppnas lika snabbt som med en vanlig nyckel och utan behov av tekniskt kompetens, appar eller mobiler.

Swedlocks etablerade projektmodell, erfarna montörer och partners säkerställer ett snabbt och effektivt införande av såväl små som stora installationer vilket gör att systemet snabbt kan tas i drift och att du som kund kan dra nytta av resursbesparingen.

Säkert

Fastighetsägare och objektsägaren förutsätter att Räddningstjänsten väljer en låslösning som uppfyller grundläggande stöld- och brandskyddsnormer.

Swedlocks lås är godkända och certifierade enligt SSF 3522 samt brandskyddsnormen EN 16341:2014.

Smidigt

Swedlocks unika DUO-lås gör att ni kan behålla existerande låscylindrar så att fastighetens befintliga nycklarna fungerar precis som tidigare. De boende och deras anhöriga använder det vanliga låset och personalen det digitala. DUO-låsen är enkla att montera på alla dörrar och portar, kräver ingen elinstallation och monteras utan åverkan på dörren, vilket avsevärt underlättar samverkan med fastighetsägare.

I sortimentet finns låscylindrar av standardmodeller som passar alla befintliga lås och dörrar, men också  smarta nyckelgömmor, hänglås och cylindrar för bommar och grindar. Med Swedlock löser ni enkelt alla lås.

De digitala nycklarna är försedda med ett standardbatteri och klarar 1000-tals öppningar. Nyckeln meddelar med signal i god tid innan det är dags för ett enkelt batteribyte.

Produkter


Duo City

DUO City är senaste generationens dubbelfunktionslås från Swedlock. DUO City är precis som Swedlocks samtliga låsprodukter helt batterifri och kräver minimalt underhåll. Dörrens befintliga…


Läs mer

Duo Smalprofil

Duo Smalprofil är ett digitalt dubbelfunktionslås anpassat för - i huvudsak - entréportar och dörrar med smala aluminiumprofiler. Duo Smalprofil är batterifria och kräver minimalt underhåll.


Läs mer

Nyckelförvaringsenheter

Våra nyckelförvaringsenheter – eller nyckelgömmor som de också kallas – är ett praktiskt komplement till Duo-låsen för att nå en heltäckande låslösning. Nyckelgömmor används där det av olika skäl…


Läs mer

Digitala låscylindrar

Swedlocks digitala låscylindrar är godkända och certifierade av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).Cylindrar är även brandklassade enligt EN 1634-1:2014 klass EI2120. och möter…


Läs mer

Digitala hänglås

Vi kan som ensam leverantör visa upp marknadens säkraste digitala hänglås i högsta hänglåsklass – grade 6, klass 5. Men i sortimentet finns flertalet varianter i flera låsklasser som kan fås med…


Läs mer

Referenser


Nyheter / Press / Artiklar