Digitala nycklar till hemtjänstens alla lås


Med Swedlocks digitala låssystem blir hemtjänstens nyckelhanteringen enkel.
Med ett effektivt låssystem får ni istället tid och resurser till att öka kvaliteten i omsorgen.

Passar alla dörrar

Kan monteras på boendedörrar, portar, entreer och soprum men också i tvättstugor, på grindar och bommar.


Batterifria lås

Resurssparande och underhållsfria låsenheter som varken kräver batterier eller fast strömförsörjning.


Offline-funktion

Fungerar utan elnät och internetuppkoppling. Säkert även när det stormar eller är kris.


Loggade besök

Loggar både öppningar och försök till öppningar. Full koll på vem, var och när.


Digitala medicinskåp

Nya kompletta skåp eller uppgradera de befintliga. Reglera olika behörighetsnivåer.


Räddningstjänst & renhållning

Låssamverkan mellan kommunala verksamheter för effektiv nyckelhantering som sparar tid och pengar.

Digital nyckelhantering för vård och omsorg

Nyckelhanteringen inom äldreomsorgen och hemtjänsten i synnerhet blir en allt större utmaning. Många kommuner väljer att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter genom införandet av digital nyckelhantering. På detta sätt kan kommunen använda resurser mer effektivt, öka kvaliteten på omsorgen och göra den mer jämlik.

Med Swedlocks digitala låssystem får du ett smart och säkert system med helt batterifria lås. Till Swedlocks digitala låssystem finns låsenheter för portar, grindar, boendedörrar, soprum, tvättstugor och medicinskåp – ja till och med för hänglås.

Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Med smarta synkstationer eller via mobiltelefon laddas den digitala nyckeln enkelt med relevanta behörigheter och aktiveringstid för ett nytt arbetspass. Innan den digitala nyckeln aktiverats eller efter aktiveringstiden löpt ut saknar den helt funktion.

Swedlocks system loggar samtliga upplåsningar och försök till upplåsningar i systemet. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personalen, brukaren och ansvariga. Loggarna förs automatiskt tillbaka från de digitala låsenheterna till det molnbaserade administrativa systemet där administratören enkelt ser alla händelser.

Med Swedlocks system och konceptet Nyckeln till Staden har ni även möjlighet till låssamverkan mellan kommunala verksamheter för effektiv nyckelhantering som sparar tid och pengar.

Smart

Swedlocks smarta lås är batterifria och behöver inget underhåll. Låsen monteras utan åverkan och kräver varken elinstallation eller batteribyten.

Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Nycklarna är aktiva under arbetspasset och slutar automatiskt fungera när det är slut. Detta skapar trygghet för personal, brukare och ansvariga.

Snabbt

Swedlocks lås öppnas lika snabbt som med en vanlig nyckel och utan behov av tekniskt kompetens, appar eller mobiler.

Swedlocks etablerade projektmodell och erfarna montörer säkerställer ett snabbt och effektivt införande av såväl små som stora installationer vilket gör att systemet snabbt kan tas i drift och att du som kund kan dra nytta av resursbesparingen.

Säkert

Fastighetsägare och boende förutsätter att äldreomsorgen väljer en låslösning som uppfyller grundläggande stöld- och brandskyddsnormer. Swedlocks lås är godkända och certifierade enligt SSF 3522 samt brandskyddsnormen EN 16341:2014.

Systemet fungerar även utan elnät och internetuppkoppling och således fungerar det även när det stormar eller är kris.

Smidigt

Swedlocks unika DUO-lås gör att ni kan behålla existerande låscylindrar så att fastighetens befintliga nycklarna fungerar precis som tidigare. De boende och deras anhöriga använder det vanliga låset och personalen det digitala. DUO-låsen är enkla att montera på alla dörrar och portar, kräver ingen elinstallation och monteras utan åverkan på dörren, vilket avsevärt underlättar samverkan med fastighetsägare.

I sortimentet finns låscylindrar av standardmodeller som passar alla befintliga lås och dörrar, men också  smarta nyckelgömmor, hänglås och cylindrar för era befintliga medicinskåp, läkemedelsvagnar, bommar och grindar. Med Swedlock BLUE löser ni enkelt alla lås.

De digitala nycklarna är försedda med ett standardbatteri och klarar 1000-tals öppningar. Nyckeln meddelar med signal i god tid innan det är dags för ett enkelt batteribyte.

Produkter


Duo City

DUO City är senaste generationens dubbelfunktionslås från Swedlock. DUO City är precis som Swedlocks samtliga låsprodukter helt batterifri och kräver minimalt underhåll. Dörrens befintliga…


Läs mer

Duo Smalprofil

Duo Smalprofil är ett digitalt dubbelfunktionslås anpassat för - i huvudsak - entréportar och dörrar med smala aluminiumprofiler. Duo Smalprofil är batterifria och kräver minimalt underhåll.


Läs mer

Nyckelförvaringsenheter

Våra nyckelförvaringsenheter – eller nyckelgömmor som de också kallas – är ett praktiskt komplement till Duo-låsen för att nå en heltäckande låslösning. Nyckelgömmor används där det av olika skäl…


Läs mer

Referenser


Nyheter / Press / Artiklar