Enkel håndtering og smidig passasje


Innen renovasjon og innsamling er nøkkelhåndtering en del av hverdagen der tilgang til ulike miljørom, porter, bommer og grinder må administreres. Store nøkkelknipper oppbevares ofte i innsamlingsbilene under turen, og med det er det alltid en risiko for at nøkler kommer på avveie.
Ökad säkerhet med behörighetsstyrning och loggade öppningar.

Passer alle dører

Kan monteres på alle typer dører, innganger, porter og grinder.


Batterifrie låser

Krever verken batterier eller fast strømforsyning. Ressursbesparende og vedlikeholdsfrie låser.


Offlinefunksjon

Fungerer uten strøm og internettforbindelse.


Låssamarbeid

Låssamarbeid mellom kommunale virksomheter og private aktører for effektiv nøkkelhåndtering.


Digital nøkkelhåndtering for renovasjonen

Med hjelp av Swedlocks digitale nøkler er tidsbesparelsen en av de store fordelene ettersom håndtering av nøkler minimeres og gjør hverdagen enklere for miljøarbeidere som bare trenger å bruke en nøkkel, lastet med riktige tilganger.

De digitale låsene er montert uten å skade dører og krever ikke elektrisk installasjon eller utskifting av batteri. I tillegg er låsene tilpasset for å sitte på utsatte steder der ytre påvirkninger kan oppstå.

Smart

Personalet bruker en og samme digitale nøkkel til alle låser. Nøklene er aktive under arbeidsskiftet og slutter automatisk å fungere når skiftet er over. Ved «On Demand» tømming, tilpasses ruter etter behov og med Swedlocks løsning har personalet alltid rett tilgang til miljø og søppelrommene.

I systemet er det også mulig for administratoren å hente ut informasjon om hvilke låser som har blitt brukt og når. Alt i alt skaper dette sikkerhet og trygghet for ansatte og eiendomseiere.

Raskt

Ved arbeidsskiftets start aktiverer personalet nøklene i Swedlocks synkstasjon, og riktige tilganger lastes ned. Etter aktivering fungerer den digitale nøkkelen under arbeidsskiftet i alle låser en har fått tilgang til. Opplåsningene er like raske som med en vanlig nøkkel og uten behov for apper eller mobiltelefoner.

Sikkert

Eiendomseiere forutsetter at renovasjonsselskapet velger en låsløsning som oppfyller grunnleggende tyveri- og brannvernstandarder. Swedlocks låser er godkjent og sertifisert i henhold til SSF 3522 og brannvernstandarden EN 1634-1: 2014.

Synkstasjoner holder systemet sikkert selv når det er uvær eller annen krise. Hvis den faste internettforbindelsen slutter å fungere, bytter synkstasjonene automatisk til mobildatanettverket. Hvis både den faste internettforbindelsen og mobildatanettverket er nede, kan synkstasjonene aktivere de digitale nøklene fra offline modus.

Selv ved strømavbrudd fungerer synkstasjonene med innebygd batteribackup. Under lange strømavbrudd der batteribackup går tom, driver de digitale nøklene synkstasjonene. Personalet aktiverer nøklene sine før arbeidsskiftet som vanlig og kan åpne låsene i feltet, komplett med logger, helt uten behov for nettverk og tilkobling.

Smidig

Swedlock tilbyr den helt unike DUO-låsen som beholder den eksisterende låsesylinderen slik at de eksisterende nøklene fungerer nøyaktig som før. Beboerne og eiendomseierne bruker den vanlige låsen og personalet den digitale.

I sortimentet finnes også låssylindere av standardmodeller som passer til alle eksisterende låser og dører, men også smarte nøkkelbokser, hengelåser og nøkkelbrytere. Med Swedlock kan du enkelt løse alle låser, dører, bommer og porter.

De digitale nøklene er utstyrt med et standard batteri og kan håndtere tusenvis av åpninger. Nøkkelen gir et signal i god tid før det er tid for et enkelt batteribytte.

Produkter


Duo Smalprofil

Duo Smalprofil är ett digitalt dubbelfunktionslås anpassat för - i huvudsak - entréportar och dörrar med smala aluminiumprofiler. Duo Smalprofil är batterifria och kräver minimalt underhåll.


Les mer

Duo City

DUO City är senaste generationens dubbelfunktionslås från Swedlock. DUO City är precis som Swedlocks samtliga låsprodukter helt batterifri och kräver minimalt underhåll. Dörrens befintliga…


Les mer

Digitale låsesylindere

Swedlocks digitala låscylindrar är godkända och certifierade av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).Cylindrar är även brandklassade enligt EN 1634-1:2014 klass EI2120. och möter…


Les mer

Referenser


Nyheter / Press / Artiklar